آرشیو » سیاسی

انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود
2 ماه قبل
ادعای هماهنگی با آمریکا پیش از حمله مضحک است

انتقام ما تنها به یک سیلی محدود نمی‌شود

آمریکایی‌ها که متکی به تکنولوژی و ابزار و تجهیزات هستند و دائما در گوش دنیا این نکته را می‌خوانند که می‌توانیم بزنیم و بکشیم، قدرت دفاع از نیروهای خود را هم ندارند چراکه اگر سامانه‌های دفاعی کارآمدی در بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌شان داشتند، نباید اجازه می‌دادند موشک‌ها به هدف اصابت کند.